Career

Menedżer wsparcia technicznego

Wymagania:

 • Dobre umiejętności komunikacyjne
 • Dobra znajomość języka angielskiego: w mowie i piśmie na poziomie średniozaawansowanym i wyższym
 • Wsparcie doświadczenie
 • Doświadczenie z trackerami zadań
 • Podstawowe zrozumienie tworzenia produktów internetowych
 • Podstawowa znajomość HTML
 • Podstawowa znajomość Google Analytics
 • Rozwiązywanie problemów i bardzo odpowiedzialna osoba
 • Zaplecze techniczne to plus

Obowiązki:

 • Wsparcie użytkowników biznesowych (wewnętrznych) poprzez różne kanały komunikacji
 • Pomoc użytkownikom biznesowym w korzystaniu z systemu
 • Szkolenie i adaptacja użytkowników.
 • Zbieranie własnych opinii / doświadczeń użytkownika i przekazywanie do zespołu
 • Monitoruj aktywność systemu, rozwiązuj problemy lub eskaluj do różnych zespołów
 • Rozwiązywanie wszelkich problemów technicznych i organizacyjnych (według ustalonych planów lub ad hoc)

Prześlij CV