Career

Kierownik projektu IT

Head Office

Wymagania:

 • Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów i analizie informacji;
 • Doświadczenie w zarządzaniu relacjami z klientem, zarządzaniu wymaganiami, zarządzaniu zmianą, metodach oceny;
 • Doświadczenie z metodologiami Agile;
 • Umiejętność pracy w środowisku wieloprojektowym;
 • Doświadczenie w tworzeniu i testowaniu oprogramowania IT;

Będzie plusem:

 • Zaplecze techniczne (najlepiej QA/deweloper/BA);
 • Doświadczenie w JIRA będzie dodatkowym atutem;
 • Silne umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej, umiejętności komunikacji analitycznej i interpersonalnej oraz wyjątkowe umiejętności organizacyjne i strukturyzacji pracy;

Obowiązki funkcjonalne:

 • Zarządzanie projektami rozwoju produktu;
 • Gromadzenie i dokumentowanie wymagań i specyfikacji projektowych;
 • Planowanie i koordynacja wszystkich działań projektowych;
 •  rozdzielać pracę w zespołach projektowych i pomiędzy nimi, w zależności od charakteru i złożoności zadań;
 • Planowanie zasobów, budowanie odpowiednich terminów;
 • Zarządzanie bieżącymi aspektami operacyjnymi projektu;
 • informować odpowiedzialnych interesariuszy i inne osoby o statusie projektu;

Prześlij CV