Career

STO Projekt Capitalko

Head Office

Capitalko to high-tech startup oferujący krótkoterminowe inwestycje małym i średnim firmom. Proces rozpatrywania wniosku odbywa się całkowicie automatycznie i opiera się na analizie danych dotyczących reklam (Google, Yandex, Facebook itp.), platform eCommerce (Amazon, Ebay itp.) oraz innych systemów księgowych i księgowych klient.

Ważną cechą inwestycji jest brak zabezpieczeń, zobowiązania do zbycia udziału we własności firmy, a także wszelkie wymagania dotyczące reputacji właściciela firmy. Warunki inwestowania nie opierają się na stałych płatnościach, ale na wypłacie określonej części bieżącego zysku firmy (pomniejszony o zysk - pomniejszony o kwotę wpłaty, brak zysku - brak wpłat).

W związku z aktywnym rozwojem zapraszamy SRT projektu do naszego zespołu.

Wymagania:

 • Doświadczenie na stanowiskach technicznych (główny deweloper, główny architekt lub dyrektor techniczny) - od 5 lat.
 • Doświadczenie w uruchamianiu projektów na rynkach zagranicznych.
 • Doświadczenie w budowaniu wysoce efektywnych zespołów programistycznych i zarządzaniu wieloma projektami jednocześnie, wdrażaniu szybkich i wydajnych rozwiązań technicznych.
 • Doświadczenie w zarządzaniu rozwojem technicznym projektów tworzonych w różnych językach programowania.
 • Doświadczenie z aplikacjami WEB opartymi na stosie .NET - od 5 lat: ASP.NET (MVC, API), C# i JavaScript.
 • Dogłębne zrozumienie programistów SQL i baz danych, najlepiej MS SQL, Entity Framework, LINQ.
 • Umiejętności komunikacyjne do mentoringu i zarządzania wielofunkcyjnymi, rozproszonymi geograficznie zespołami.
 • Umiejętności interakcji z zespołami produktowymi i najwyższym kierownictwem.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż Upper-Intermediate.

Pożądany:

 • Doświadczenie z SOA, Redis, RabbitMQ.
 • Doświadczenie z MongoDB i NoSQL będzie dodatkowym atutem.
 • Doświadczenie z metodologią SCRUM/AGILE.
 • Znajomość WCF, Regexp, Multithreading będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość frameworków HTML i JS (m.in. jQuery, Vue.js, Angular)

Obowiązki funkcjonalne:

 • Opracowanie strategii IT zgodnie z ogólną strategią biznesową Holdingu.
 • Audyt działań technologicznych holdingu. Wewnętrzny arbitraż techniczny.
 • Wybór technologii stosowanych w konkretnym projekcie. Ocena tych technologii pod kątem kosztów finansowych i czasowych.
 • Oszacowanie czasu trwania i złożoności projektów.
 • Planowanie i budowanie procesów rozwojowych.
 • Zapewnienie tempa i jakości rozwoju na najwyższym możliwym poziomie.
 • Wybór i wykorzystanie systemów wsparcia rozwoju i administracji.
 • Eksperckie propozycje architektury lub konkretnych rozwiązań technicznych.
 • Zarządzanie działem IT Holdingu, wszystkimi działami IT wszystkich biznesów Holdingu, zapewnienie koordynacji i wskazówek oraz interakcji z biznesem w celu zapewnienia realizacji potrzeb biznesu, a także zamknięcia problemów, które wystąpiły powstały.
 • Analiza złożonych problemów informatycznych i ich eliminacja, zmiana lub adaptacja istniejących na rynku metod i technik.
 • Organizacja szkoleń personelu firmy w zakresie usług IT i pracy w systemach.
 • Digitalizacja procesów biznesowych, wykorzystanie nowych technologii.
 • Budowa i wdrożenie internetowego systemu monitorowania kluczowych wskaźników wydajności działu IT.
 • Wsparcie operacyjne użytkowników i maksymalna dopuszczalna automatyzacja procesów zarządzania infrastrukturą IT Holdingu i biznesu.
 • Zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa informacji, m.in. poprzez monitorowanie operacyjne ryzyk oraz bieżącą konfigurację infrastruktury IT i poszczególnych elementów. Zarządzanie ryzykiem technicznym w projektach.
 • Przywództwo i zarządzanie zespołem, ustalenie struktury zespołu, roli i celów we współpracy z kierownictwem Holdingu.
 • Rekrutacja i rozwój członków zespołu IT; wsparcie ich motywacji i kontroli nad realizacją zadań; ocena wydajności.

Z nami otrzymasz:

 • Stabilność finansowa - godna i terminowa praca; Pracuj w fajnym zespole profesjonalistów, w którym każdy kocha swoją pracę;
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego i kariery;
 • udział w ciekawych i dużych projektach;
 • Dogodny harmonogram pracy;
 • Roczny płatny urlop; brak ubioru;
 • Odszkodowanie 50% miodu. ubezpieczenia, sport i kursy
 • Wyślij swoje CV na nasz adres e-mail, wskazując swoje oczekiwania płacowe.
Submit CV